Hiển thị kết quả duy nhất

GIEMSA

HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

Dung dịch GIEMSA

165.000 đ

0888 888 244