Showing 1–12 of 20 results

QUE THỬ ĐƯỜNG HUYẾT

Liên Hệ

Giảm giá!
-23%

260.000 đ 200.000 đ

Giảm giá!
-30%

100.000 đ 70.000 đ

Giảm giá!
-50%

300.000 đ 150.000 đ

Giảm giá!
-50%

300.000 đ 150.000 đ

Giảm giá!
Giảm giá!
-4%

QUE THỬ ĐƯỜNG HUYẾT

QUE THỬ ĐƯỜNG HUYẾT ON CALL VIVID

240.000 đ 230.000 đ

Giảm giá!
-20%

QUE THỬ ĐƯỜNG HUYẾT

QUE ĐO ĐƯỜNG HUYẾT ON CALL ADVANCED

220.000 đ 175.000 đ

Giảm giá!
-8%

400.000 đ 370.000 đ

230.000 đ

Giảm giá!
-15%

QUE THỬ ĐƯỜNG HUYẾT

QUE THỬ ĐƯỜNG HUYẾT ONETOUCH ULTRA

310.000 đ 265.000 đ

Hết hàng

QUE THỬ ĐƯỜNG HUYẾT

Que thử đường huyết Omron HGM-112

250.000 đ

0888 888 244