Showing 1–12 of 31 results

Máy đo huyết áp bắp tay

Giảm giá!
-15%

1.300.000 đ 1.100.000 đ

Giảm giá!
-42%

600.000 đ 350.000 đ

Giảm giá!
-28%

Máy đo huyết áp bắp tay

Máy Đo Huyết Áp Tự Động Omron HEM-7156

1.450.000 đ 1.050.000 đ

Giảm giá!
-20%

2.800.000 đ 2.240.000 đ

Giảm giá!
Giảm giá!
-22%

1.900.000 đ 1.490.000 đ

Giảm giá!
-29%

950.000 đ 670.000 đ

Giảm giá!
-32%

2.100.000 đ 1.438.000 đ

Giảm giá!
-25%

2.990.000 đ 2.250.000 đ

Giảm giá!
-15%

2.850.000 đ 2.425.000 đ

Giảm giá!
-15%

Máy đo huyết áp

Máy đo huyết áp Beurer BM26

800.000 đ 680.000 đ

Giảm giá!
-35%

1.500.000 đ 970.000 đ

0888 888 244