Showing 1–12 of 15 results

Máy đo đường huyết

Giảm giá!
-12%

650.000 đ 570.000 đ

Giảm giá!
-24%

85.000 đ 65.000 đ

Giảm giá!
-44%

1.800.000 đ 1.000.000 đ

Giảm giá!
-24%

1.500.000 đ 1.140.000 đ

Giảm giá!
-32%

1.450.000 đ 990.000 đ

Giảm giá!
-51%

1.800.000 đ 880.000 đ

Giảm giá!
-54%

Máy đo đường huyết

MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT ON CALL VIVID

1.900.000 đ 880.000 đ

Giảm giá!
-55%

1.750.000 đ 790.000 đ

Giảm giá!
-65%

Máy đo đường huyết

Máy đo đường huyết On Call EZII

990.000 đ 350.000 đ

Giảm giá!
-47%

980.000 đ 520.000 đ

Giảm giá!
-29%

1.800.000 đ 1.280.000 đ

0888 888 244