Hiển thị kết quả duy nhất

HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

Dung dịch GIEMSA

165.000 đ

HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

Dung dịch Cồn ioD

Liên Hệ

HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

Dung dịch xanh methylen

90.000 đ

Giảm giá!
-41%

HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

Dung dịch Lugol 1-3%

220.000 đ 130.000 đ

Liên Hệ

HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

Dung dịch Natri

Liên Hệ

HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

Dung dịch Axit 5%

Liên Hệ

HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

Dung dịch Axit 3%

25.000 đ

0888 888 244