Giảm giá!

800.000 đ 1.200.000 đ

-33%
Giảm giá!

1.500.000 đ 2.000.000 đ

-25%
Giảm giá!

750.000 đ 950.000 đ

-21%
Giảm giá!

800.000 đ 1.700.000 đ

-53%
Giảm giá!

880.000 đ 1.800.000 đ

-51%
Giảm giá!

Máy đo đường huyết

MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT ON CALL VIVID

880.000 đ 1.900.000 đ

-54%
Giảm giá!

790.000 đ 1.750.000 đ

-55%
Giảm giá!

Nhiệt kế điện tử

Nhiệt Kế Đo Trán OMRON MC720

800.000 đ 900.000 đ

-11%
Giảm giá!

3.400.000 đ 3.600.000 đ

-6%
Giảm giá!

11.500.000 đ 14.000.000 đ

-18%
Giảm giá!

1.350.000 đ 1.900.000 đ

-29%
Giảm giá!

8.500.000 đ 12.000.000 đ

-29%
Giảm giá!

6.240.000 đ 8.000.000 đ

-22%
Giảm giá!

5.190.000 đ 6.000.000 đ

-14%
Giảm giá!

1.000.000 đ 1.200.000 đ

-17%
Giảm giá!

800.000 đ 1.200.000 đ

-33%
Giảm giá!

1.500.000 đ 2.000.000 đ

-25%
Giảm giá!

14.500.000 đ 16.000.000 đ

-9%
Giảm giá!
Giảm giá!

14.500.000 đ 15.500.000 đ

-6%
Giảm giá!

9.500.000 đ 12.900.000 đ

-26%
Giảm giá!

10.500.000 đ 15.900.000 đ

-34%
Giảm giá!

4.000.000 đ 6.000.000 đ

-33%
Giảm giá!

10.500.000 đ 13.000.000 đ

-19%
Giảm giá!

1.600.000 đ 2.000.000 đ

-20%
Giảm giá!

ĐÈN PIN BÚT CAMELION DOCTORLIGHT DL2AAAS

Đèn soi tai mũi họng MINI OTOSCOPE

150.000 đ 200.000 đ

-25%
Giảm giá!

ĐÈN PIN BÚT CAMELION DOCTORLIGHT DL2AAAS

Đèn soi tai mũi họng HT bản cao cấp

200.000 đ 280.000 đ

-29%

ĐÈN PIN BÚT CAMELION DOCTORLIGHT DL2AAAS

Đèn pin soi tai mũi họng HT

Liên Hệ

Giảm giá!
Giảm giá!

700.000 đ 950.000 đ

-26%
Giảm giá!

350.000 đ 600.000 đ

-42%
Giảm giá!

490.000 đ 660.000 đ

-26%
Giảm giá!

450.000 đ 550.000 đ

-18%
Giảm giá!

470.000 đ 600.000 đ

-22%
Giảm giá!

2.240.000 đ 2.800.000 đ

-20%
Giảm giá!

930.000 đ 1.350.000 đ

-31%
Giảm giá!
Giảm giá!

670.000 đ 920.000 đ

-27%
Giảm giá!

330.000 đ 400.000 đ

-18%
Giảm giá!

50.000 đ 100.000 đ

-50%
Giảm giá!

1.490.000 đ 1.900.000 đ

-22%
Giảm giá!

730.000 đ 950.000 đ

-23%
Giảm giá!

1.438.000 đ 2.100.000 đ

-32%
Giảm giá!

14.500.000 đ 16.000.000 đ

-9%
Giảm giá!

14.500.000 đ 15.500.000 đ

-6%
Giảm giá!

9.500.000 đ 12.900.000 đ

-26%
Giảm giá!

10.500.000 đ 15.900.000 đ

-34%
Giảm giá!

14.000.000 đ 14.500.000 đ

-3%
Giảm giá!

10.200.000 đ 14.000.000 đ

-27%
Giảm giá!

8.050.000 đ 9.000.000 đ

-11%
Giảm giá!

8.150.000 đ 9.000.000 đ

-9%
Giảm giá!

7.850.000 đ 9.000.000 đ

-13%
Giảm giá!

5.900.000 đ 9.000.000 đ

-34%