Giảm giá!

1.500.000 đ 2.000.000 đ

-25%
Giảm giá!

750.000 đ 950.000 đ

-21%
Giảm giá!

800.000 đ 1.700.000 đ

-53%
Giảm giá!

880.000 đ 1.800.000 đ

-51%
Giảm giá!

Máy đo đường huyết

MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT ON CALL VIVID

880.000 đ 1.900.000 đ

-54%
Giảm giá!

790.000 đ 1.750.000 đ

-55%
Giảm giá!

Nhiệt kế điện tử

Nhiệt Kế Đo Trán OMRON MC720

800.000 đ 900.000 đ

-11%
Giảm giá!

3.400.000 đ 4.500.000 đ

-24%
Giảm giá!

11.500.000 đ 14.000.000 đ

-18%
Giảm giá!

5.190.000 đ 6.000.000 đ

-14%
Giảm giá!

3.550.000 đ 4.000.000 đ

-11%
Giảm giá!

3.850.000 đ 4.000.000 đ

-4%
Giảm giá!

KHUYẾN MÃI MÙA COVID19

MÁY XÔNG MŨI HỌNG ROSSMAX NJ100

665.000 đ 900.000 đ

-26%
Giảm giá!

500.000 đ 800.000 đ

-38%
Giảm giá!

1.500.000 đ 2.000.000 đ

-25%
Giảm giá!
Giảm giá!

10.000.000 đ 15.500.000 đ

-35%
Giảm giá!

8.500.000 đ 12.900.000 đ

-34%
Giảm giá!

10.000.000 đ 15.900.000 đ

-37%
Giảm giá!

4.000.000 đ 6.000.000 đ

-33%
Giảm giá!

10.500.000 đ 13.000.000 đ

-19%
Giảm giá!

1.400.000 đ 2.000.000 đ

-30%
Giảm giá!

ĐÈN PIN BÚT CAMELION DOCTORLIGHT DL2AAAS

Đèn soi tai mũi họng MINI OTOSCOPE

150.000 đ 200.000 đ

-25%

ĐÈN PIN BÚT CAMELION DOCTORLIGHT DL2AAAS

Đèn pin soi tai mũi họng HT

Liên Hệ

Giảm giá!
Giảm giá!

420.000 đ 600.000 đ

-30%
Giảm giá!

1.250.000 đ 2.000.000 đ

-38%
Giảm giá!

CÁNG CỨU THƯƠNG

CÁNG CỨU THƯƠNG YDC 1A9

1.600.000 đ 2.200.000 đ

-27%
Giảm giá!

1.650.000 đ 2.500.000 đ

-34%
Giảm giá!

950.000 đ 1.350.000 đ

-30%
Giảm giá!

1.070.000 đ 1.300.000 đ

-18%
Giảm giá!

2.240.000 đ 2.800.000 đ

-20%
Giảm giá!

670.000 đ 920.000 đ

-27%
Giảm giá!

1.490.000 đ 1.900.000 đ

-22%
Giảm giá!

720.000 đ 900.000 đ

-20%
Giảm giá!

2.250.000 đ 2.990.000 đ

-25%
Giảm giá!

2.288.000 đ 2.900.000 đ

-21%
Giảm giá!

900.000 đ 1.080.000 đ

-17%
Giảm giá!

KHUYẾN MÃI MÙA COVID19

Máy Đo Huyết Áp Omron HEM 7120

820.000 đ 900.000 đ

-9%
Giảm giá!

700.000 đ 950.000 đ

-26%
Giảm giá!

350.000 đ 6.000.000 đ

-94%
Giảm giá!

490.000 đ 660.000 đ

-26%
Giảm giá!

10.000.000 đ 15.500.000 đ

-35%
Giảm giá!

8.500.000 đ 12.900.000 đ

-34%
Giảm giá!

10.000.000 đ 15.900.000 đ

-37%
Giảm giá!

8.150.000 đ 9.000.000 đ

-9%
Giảm giá!

5.900.000 đ 9.000.000 đ

-34%
Giảm giá!

9.300.000 đ 10.000.000 đ

-7%
Giảm giá!

8.000.000 đ 9.500.000 đ

-16%
Giảm giá!

6.280.000 đ 7.000.000 đ

-10%